fizyczny


fizyczny
Coś jest, staje się fizyczną niemożliwością zob. niemożliwość 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • fizyczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, fizycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do zjawisk, którymi zajmuje się fizyka; dotyczący fizyki; fizykalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości, cechy fizyczne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fizyczny — fizycznyni 1. «dotyczący fizyki, zjawisk, którymi zajmuje się fizyka» Ciało, środowisko fizyczne. Gabinet fizyczny. Cechy, prawa, wielkości fizyczne. Laboratoria, narzędzia fizyczne. ∆ Chemia fizyczna «nauka zajmująca się badaniem zależności… …   Słownik języka polskiego

  • fizyczny — Niewykwalifikowany pracownik fizyczny Eng. An unqualified menial worker; an unskilled laborer …   Słownik Polskiego slangu

  • chemiczny — «odnoszący się do chemii; związany z chemią» Analiza chemiczna. Proces chemiczny. Zjawisko, doświadczenie chemiczne. Skład, składnik, środek chemiczny. Budowa chemiczna. Substancja chemiczna. Przemysł, kombinat chemiczny. Laboratorium chemiczne …   Słownik języka polskiego

  • matematyczny — 1. «dotyczący matematyki, wchodzący w jej zakres, oparty na jej metodach; stosowany w matematyce» Formuła, metoda matematyczna. Rozumowanie, równanie, zadanie matematyczne. Wzór matematyczny. Szkoła matematyczna. Wydział matematyczny uniwersytetu …   Słownik języka polskiego

  • przemóc — dk XI, przemócmogę, przemócmożesz, przemócmóż, przemócmógł, przemócmogła, przemócmogli, przemócmógłszy rzad. przemagać ndk I, przemócam, przemócasz, przemócają, przemócaj, przemócał, przemócany 1. «zwyciężyć, pokonać kogoś w walce, zawładnąć… …   Słownik języka polskiego

  • Охорович — (Юлиан Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Охорович Юлиан — (Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского позитивизма . В …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЛЕНИН — (Ульянов) Владимир Ильич (1870 1924) один из создателей марксизма ленинизма, первый руководитель тоталитарного коммунистического советского гос ва. Возглавив Революцию 1917, Л. сумел путем искусных политических действий и масштабных актов насилия …   Философская энциклопедия

  • École polytechnique de Silésie — Nom original Politechnika Śląska Informations Fondation 1945 Type Université publique Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français